Katalogoa ikusi

Enpresa osasungarria

Pertsonek ohitura osasungarriak barneratzeko ahalmena izan dezaten lan egiten dugu, arriskuak saihesteko tresnak eta osasun egoera hobeaz gozatzeko ezagutza eta tresnak helaraziz.

Gure metodologiarekin KULTURA PREBENTIBO ETA PROAKTIBOA sortzen laguntzen dugu, pertsona eskuhartzeen ardatz nagusia izanik.

Enpresak izan ditzakeen osasun beharrak identifikatzen ditugu erakunde bakoitzera egokitutako Bizimodu Osasungarria eta Ergonomia Aktiboaren formakuntza eta programak eskaintzeko.


Gure zerbitzuakEnpresa osasungarrien diagnostikoak langilegoaren osasun beharrak identifikatzea ahalbidetuko digu, enpresa bakoitzerako ekintza egokiak diseinatzeko.

Enpresa osasungarriaren diagnostikoa

Gure esperientziak aukera ematen digu eskuhartze egokiak proposatzeko: formakuntza puntualak edo Osasun Programa integralak, helburuen arabera.

Enpresa osasungarriaren aholkularitza

Formakuntza eta osasun kanpainen bitartez, sentsibilizatu eta formatu egiten dugu kultura prebentibo eta proaktiboa sortzeko.

Formakuntza

LANPOSTU BAKOITZEKO ERGONOMIA ESPEZIFIKOA
FISIOTERAPIA PREBENTIBOA
ARRISKU KARDIOBASKULARRREN PREBENTZIOA
BIZKAR KLINIKAK

Osasun programak